miercuri, 3 iulie 2013

Mathyahu Shem Tov cap.1


Traducerea OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen din ebraică (sefardă)  anumite cuvinte aparţin dialectului Ladino un fel de idiș spaniol.

Mathyahu Shem Tov      Capitolul 1 [Evanghelia Matei cap 1 ]

Chapter 1
 Paraşa 1
פרק ראשון
  [1]אלה תולדות יש''ו בן דוד בן אברהם.
1.    Iată naşterea  şi neamul lui Ieşua Omul, fiul lui David, fiul lui Abraham:
[2] אברהם הוליד את יצחק ויצחק הוליד את יעקב יעקב הוליד את יהודה ואחיו.
2.      Abraham l-a născut pe Isaac, Isaac l-a născut pe Iacob, Iacob l-a născut pe Iuda şi pe fraţii lui,
[3] יהודה הוליד את פרץ וזרח מתמר פרץ הוליד את חצרון חצרון הוליד את רם.
3.      Iuda l-a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, Fares l-a născut pe Esrom, Esrom l-a născut pe Aram,
[4] ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמון.
4.      Aram l-a născut pe Aminadab, Aminadab l-a născut pe Naason, Naason l-a născut pe Salmon,
[5] שלמון הוליד את בועז מרחב הזונה בועז הוליד את עובד מרות ועובד הוליד את ישי.
5.      Salmon l-a născut pe Booz din Rahab, Booz l-a născut pe Obed din Rut, Obed l-a născut pe Iese,
[6] ישי הוליד את דוד דוד הוליד את אשת שלמה מאשת אוריה.
6.      Iese l-a născut pe David, regele. David l-a născut pe Solomon, din femeia lui Urie,
[7] שלמה הוליד את רחבעם רחבעם הוליד את אביה אביה הוליד את אסא.
7.      Solomon l-a născut pe Roboam, Roboam l-a născut pe Abía, Abía l-a născut pe Asaf,
[8] אסא הוליד את יהושפט יהושפט הוליד את יורם יורם הוליד את עוזיה.
8.      Asaf l-a născut pe Iosafat, Iosafat l-a născut pe Ioram, Ioram l-a născut pe Ozia,
[9] עוזיה הוליד את חזקיה.
9.      Ozia l-a născut pe Ioatam, Ioatam l-a născut pe Ahaz, Ahaz l-a născut pe Ezechia,
[10] חזקיה הוליד את מנשה מנשה הוליד את אמון אמון הוליד את יאשיה.
10.   Ezechia l-a născut pe Manase, Manase l-a născut pe Amos, Amos l-a născut pe Iosia,
[11] יאשיה הוליד את יכניה ואחיו בגלות בבל.
11.   Iosia l-a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, în timpul deportării în Babilon.
[12] יכניה הוליד את שאלתיאל שאלתיאל הוליד את זרובבל.
12.   După deportarea în Babilon, Iehonia l-a născut pe Salatiel, Salatiel l-a născut pe Zorobabel,
[13] זרובב''ל הוליד את אביהוד ואביהוד הוליד את
13.   Zorobabel l-a născut pe Abiud, Abiud l-a născut pe Eliachim, Eliachim l-a născut pe Azor,
[14] אקים ואקים הוליד את אליהוד.
14.   Azor l-a născut pe Sadoc, Sadoc l-a născut pe Ahim, Ahim l-a născut pe Eliud,
[15] ואליהוד הוליד את אלעזר ואלעזר הוליד את מתן ומתן הוליד את יעקב.
15.   Eliud l-a născut pe Eleazar, Eleazar l-a născut pe Matan, Matan l-a născut pe Iacob,
[16] ויעקב הוליד את יוסף. הוא יוסף איש מר''ים הנקרא משיח ובלעז קריס''טוס.
16.   Iacob l-a născut pe Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Isus, cel numit Cristos.
[17] (וכל תולדות מאברהם עד דוד תולדות י''ד ומדוד עד גלות בבל תולדות י''ד ומגלות בבל עד יש''ו תילדות י''ד.
17 Aşadar, acestea sunt toate generaţiile: de la Abraham până la David paisprezece generaţii; de la David până la deportarea în Babilon paisprezece generaţii; iar de la deportarea în Babilon până la Cristos paisprezece generaţii.
 פרק שני
 Paraşa 2
[18] ולידת מיש''ו היה בזה האופן) ויהי כאשר היתה אמו ארוסה ליוסף קודם שידע אותה נמצאת מעוברת מרוח הקדש.
18.       Naşterea lui Ieşua Maşiah a fost astfel: mama lui, Miriam, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată prin puterea Duhului Sfânt.
[19] ויוסף איש צדיק היה ולא רצה לישב עמה ולא לגלותה להביאה לבושה ולא לאוסרה למות אבל היה רוצה לכסות עליה.
19.       Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o denunţe, s-a hotărât să o lase în ascuns.
[20] ובחשבו בזה הדבר בלבו והנה מלאך נראה אליו בחלום ואמר יוסף בן דוד אל תירא לקחת אשתך מר''ים שמרוח הקדוש היא מעוברת.
20.       După ce cugetase el acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: "Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Miriam, soţia ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
[21] ותלד בן ותקרא שמו ישו''ע כי הוא יושיע את עמי מעונותם.
21.       Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale".
[22] כל זה לגמור מה שנכתב מאת הנביא על פי ה''.
22.       Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin profetul care zice:
[23] הנה העלמה הרה ותלד בן וקראת שמו עמנואל שר''ל עמנו אלקים.
23.       Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi îi vor pune numele Emmanuel, care înseamnă Dumnezeu-cu-noi.
[24] ויקץ יוסף משנתו ויעש ככל אשר צוה אותו מלאך ה'' ויקח את אשתו.
24.       Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului: a luat-o la sine pe soţia lui
[25] ולא ידע אותה עד שילדה בנה הבכור ויקרא את שמו ישו''ע.
25.       şi nu a cunoscut-o înainte ca ea să fi născut un fiu. Şi i-a pus numele Isus.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu